Вие сте тук: Начало Маршрути Стара Планина С.Чифлик - Тумин дял – м.Киселинча – х.Козя стена

С.Чифлик - Тумин дял – м.Киселинча – х.Козя стена

С.Чифлик - Тумин дял – м.Киселинча –х.Козя стена (3–3,30 ч)
с продължение до х.Ехо - общо 5,30 - 6 ч.

От автобусната спирка на курорта Чифлик се тръгва в юг-югозападна посока по път, прокаран между вили и бунгала, високо над басейна. Пътят с поредица от серпентини (на места с преки пътеки) преминава покрай ливади и изоставени овощни насаждения по разлатия хребет, спускащ се от вр. Тумин дял. За около 1,20 ч се стига малка полянка на билото на хребета. Следва по-лек и приятен път по гръбнака на Тумин дял. Преминава се през Папратлива поляна с чуден изглед към вр. Козя стена и Бальова планина. По-нагоре пътят (използван и от автомобили с висока проходимост) се изоставя, като се продължава на дясно по пътека. Излиза се до м. Киселинча - удължена по билото на Тумин дял наклонена поляна (50 мин), до която извежда и пътеката от х. Хайдушка песен. Продължава се с умерен наклон до маркировъчен стълб под зъберите на вр. Кучето (20 мин). Оттук в югозападна посока през гора, а по-нагоре през открит терен се достига седл.Ветровити преслап (15 мин) Тук е издигнат паметник на хижаря Петко Дачев, загинал от лавина в улея до седловината. От преслапа в запад–югозападна посока, с подсичане от юг на открития скат на главното било, се стига х. Козя стена (15 мин).
При снежни натрупвания преминаването от м. Киселинча до седл. Ветровити преслап задължително става през купола на вр. Кучето.
От х. Козя стена се продължава на запад високо над горския пояс по южния скалист скат на билото, известно тук с името Трионите. Пътеката на места е много тясна, под която зеят шеметни склонове и пропасти, което изисква добри обувки, известен планинанрски опити най-вече особено внимание. Върви се ту от северната, ту от южната му страна и се достига елипсовидната Маркова ливада (1 ч). Пътеката криволичи между скалите, отначало северно, а впоследствие южно и в близост до билото и се изкачва до вр. Ушите (15 мин). Оставащият път до х. Ехо е описан по-горе.
В а р и а н т: От курорта Чифлик до м. Киселинча може да се стигне и през х. Хайдушка песен , като от нея се продължи по пътека със стръмни серпентини по десния склон на Рогачева река към билото на Тумин дял, общо 2,30 ч от курорта.

Най-новото
Навигация
Facebook Like Box