Вие сте тук: Начало Маршрути Стара Планина с.Розино - х.Ехо

с.Розино - х.Ехо

с.Розино – м.Шамака – м.Паниците - Kaрагьолски преслап – х.Ехо (4-4,30 ч)

Тръгва се към прелеза(маркировка бяло/зелено/бяло), намиращ се западно от ж.п. спирка Розино и по пътя покрай ж.п. линията се достига разлато дере. Продължава се на север по дерето по пряка пътека до Голяма поляна (Коджабаштарла), до която извежда и обиколния път. По пътя през м. Солен камък (Тусташа) се стига до водоема и голямата добре поддържана чешма в м. Шамака (1,20 мин).
От м. Шамака до Карагьолски преслап (1550 м) в източното подножие на вр. Юмрука може да се стигне по два маршрута.
Първият от тях води на североизток през седловината Паниците (Чанакчиите, 20 мин). Тук извеждат работен път и пряка пътека от с. Хр. Даново. До преслапа (1,30 мин) предстои продължително изкачване. В началото се следва на серпентини границата на гората отдясно и на открития терен отляво, като се преминава последователно покрай две чешми. По-нагоре се достига полегатия и обгледен гръб на Дълга поляна, като пътеката следва стълбовата маркировка, трасирана от Паниците.
Вторият маршрут е в северна посока с незначително слизане в Паничарски дол (Ададереси). Пътят с широка дъга, отворена на югозапад пресича дерето и постепенно набира височина. Понататък се върви на ляво по едно негово отклонение до сливането на три по-малки дерета. Тук пътят се напуска и се върви по пряка пътека до седл. Острова и м. Керкмето (60 мин), където отново се излиза на пътя. Продължава се по него, пресича се водно дере, прехвърля се скалисто билце и след около 500 м пътят окончателно се изоставя, като в дясно, по къса стръмнина се преминава на тесен трупчийски път-пътека. Постепенно се навлиза в гористите усои под Чеснов връх, пресича се пенливо поточе и по още по-тясна, пътека се достига брод през основното дере. По стръмните скатове на отсрещния бряг с изкачване на серпентини в северозапад-северна посока се излиза до границата на гората. Оставащите около 250 м до Карагьолски преслап (1,10 мин) се изминават по открит тревист склон.
От преслапа се стига до заравнената поляна със запустяла чешма в м.Карагьол и се захваща изкачване през североизточните склонове и улеи на вр. Юмрука. Стига се чешма с много студена вода и скоро се излиза на седловинка на главното било (50 мин), където има малък параклис. Хижата се достига в северна посока за 5 мин.

Автор: Тео

Най-новото
Навигация
Facebook Like Box