Вие сте тук: Начало Маршрути Стара Планина с. Розино – м. Старата бичкия – Баба дере - х. Козя стена /5–6ч./

с. Розино – м. Старата бичкия – Баба дере - х. Козя стена /5–6ч./

с.Розино – м. Старата бичкия – Баба дере - х. Козя стена /5–6ч./

От центъра на село Розино през водосточния мост-тунел под ж.п.линията, по коларски път се навлиза в планината. Минава се покрай скалния феномен Булския камък и през гористия скат на Розинската рътлина се излиза на билото й в м. Попова нива (Аджолтърла, 1,10 мин). Оттук на север се открива просторна гледка към настръхналите зъбери на Кендабалкан и х. Козя стена. Продължава се на северозапад по мек коларски път (впоследствие обикновена пътека) през букова гора и сечища и се достига възловата местност Равнището (Дюзалан, 1 ч). Тук се пресича
работния път и пътеките, свързващи главния път и водохвашане ”Дамлъдере” със седл. Паниците (Чанакчиите). Понататък маршрутът е на североизток, пресича хребета, спускащ се от Ягодова поляна и в север-северозападна посока с леко слизане пресича стръмните склонове със смесена гора, буйни треви, мъхове и виеща се зеленина води към хладните усои на р. Дамлъдере. Реката се достига при продълговатата поляна Старата бичкия (1,30ч) с останки от рампа, сграда и съоръжения за бичене на трупи. Продължава се по шосето, идващо от с. Хр. Даново, минава сe под няколко отвесни скали, подминават се водослива на Баба (Боба) дере и се достига отклонението-пътека (20 мин) за х. Козя стена по Дългия нос (Узунбурун), като пътят се прехвърля на десния бряг на реката.
За х. Козя стена се продължава вдясно от шосето по стръмна пътека, която пълзи на серпентини по вододела Дългия нос (Узунбурун). По-нагоре наклонът става по-умерен. Стига се малка сграда (склад към хижата, 1 ч), пресича се работния път, свързващ пътищата по Дамлъ- и Корудере, продължава се по пътеката и се навлиза в стара букова гора. С две издължени серпентини се излиза над гористия пояс при големите скали, наричани Чифлишки кошари.
Над тях е х. Козя стена (1 ч).

Автор: П.Попов

Най-новото
заслон Тевно езеро
xижа Грънчар
Навигация
Facebook Like Box